Valgte Embedsmænd

Overmester

Dorrit Thustrup Petersen

Undermester

Kristina Rahbæk Pfeiffer

Sekretær

Sonja Knudsen

Kasserer

Jane Larsen

Skatmester

Kirsten Erstrup Christensen

Fungerende eksmester

Anni Andersen

Storrepræsentant

Lise Andersen

Storrepræsentant

Dorrit Thustrup Petersen