Onsdag den 4. september 2019 kl. 19:30

Møde i O. - kort kjole

Orientering om Planer og Mål 2019-2021                            

Stafetten

Lotteri

Onsdag den 18. september 2019 kl. 19:30

Møde i O. - Lang kjole

Evt. indvielse

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 19:30

Møde i O. - Kort kjole

Budgetforelæggelse fra Ejendomsudvalget

Foredrag

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19:30

Besøg i nr. 65 Clementia i Stege

Onsdag den 16. oktober 2019 kl. 19:30

Møde i O. - Lang kjole

Referat fra Landsovermestermødet

Budgetvedtagelse fra Ejendomsudvalget

Tildeling af 25-års hæderstegn

Onsdag den 6. november 2019 kl. 19:30

Møde i O. - Lang kjole

Budgetforelæggelse

evt. indvielse

Onsdag den 20. november 2019 kl. 19:30

Møde i O. - Lang kjole

Budgetvedtagelse

Donation

Referat fra Distrikts- og halvårsmøder

Tildeling af sandhedsgrad

Onsdag den 4. december 2019 kl. 18:30

Fælles julestemning

med broderloge nr 52 Urania med/ledsager

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19:30

Nytårsloge. Kort kjole

med ledsager, samt Broderloge nr 52 Urania med ledsager

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19:30

Møde i O. - Kort kjole

Alle søstres dag

Årspasord

Ordens indlæg