Historie

Søsterloge nr. 75 Den blå Anemone's historie

Historien forud for Søsterloge Nr. 75 Den blå Anemone, som blev stiftet den 2. maj 1981.

15. maj 1979 blev en del søstre enige om, at udsende et brev til samtlige Rebekkasøstre i Mariboområdet, for at undersøge om der var interesse for at danne en Rebekkaforening og senere en loge i Mariboområdet.
Mange søstre havde hjemme i dels nr. 9 Kæden i Nakskov, og dels i nr. 39 Santa Lucia i Rødby. Når man udtrykker ønsket om en loge her i Maribo, skyldes det for manges vedkommende, at det især om vinteren var besværligt og langt at komme frem til logemøderne.
Det viste sig, at ved et møde der blev holdt i september 1979, var en meget stor interesse for sagen, og man enedes om, at danne en forening.
Efter at have kontaktet distriktsdeputeret storsire Tove Mogensen, indkaldtes til møde den 3. oktober 1979, for at få skrevet under på ansøgningen til Storlogen.
Ved brev fra Storlogen meddeles det derefter, at foreningen kunne institueres i december 1979.
I den anledning blev der den 7. november afholdt et møde, hvor distriktsdeputeret storsire Tove Mogensen var til stede for, at fortælle om institueringsaftenens videre forløb.
Navnet på foreningen og senere logen, blev ”Den blå Anemone”. Initiativtagerne og søstrene var enige om dette navn på grund af digterpræsten Kaj Munks tilknytning til Maribo.
Kaj Munk skrev jo blandt andet sangen ”Hvad var det dog der skete”. En sang der omtaler blomstens styrke til at trives overalt og under trange kår. Denne ukuelighed gav inspiration til navnet.
Foreningen blev institueret den 6. december1979, og lige fra starten, blev der arbejdet energisk fra alle for at blive klar til at danne logen.
Blandt andet syede flittige søstre alle vores fine dragter til graderne. Med stor opfindsomhed blev der købt stoffer, og de meget fine dragter blev brugt med glæde ved alle gradetildelinger. Dragter logen stadig anvender med glæde.
Ligeledes blev alle regalier syet og smukt broderet af kyndige søstre.
Efter knapt halvandet år som forening, var man så langt fremme med forberedelserne, at dagen for institueringen kunne fastsættes.
Dagen blev sat til den 2. maj 1981, og logen fik nr. 75. Logen blev institueret på en strålende lys forårsdag, hvilket søstrene syntes varslede godt for den kommende tid.
Logen havde den 2. maj, 31 søstre og 1 bror, senere er 1 bror blevet optaget.
4 søstre blev overført fra nr. 9 ”Kæden” i Nakskov, og 27 søstre og 1 broder blev overført fra nr. 39 ”Santa Lucia” i Rødby.
Institueringen blev foretaget af broder storsire Preben O. Rasmussen, søster deputeret storsire Kristen Brock Kristensen, og søster storsekretær Rigmor Dam. Endvidere medvirkede søster storskatmester Birthe Stærk, søster storvagt Kirsten Rasmussen og søster storherold Erna Krabbe Thuesen.
Distriktsdeputeret storsire Tove Mogensen overrakte logens emblem, som var tegnet af logens broder Mogens Steensborg.
Logens devise blev skrevet af søster Birgit Kofoed Hansen og søster Karen Margrethe Linneman Larsen.
Søsterloge Nr. 75 Den blå Anemone holder møde 1. og 3. onsdag i måneden, fra først i september til midt i maj måned i Odd Fellow Ordenens lære i Venskab – Kærlighed - Sandhed.